Telefon   +421 904 398 866

Telefon   +421 907 168 866

Mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Geodetické a kartografické práce 

Zabezpečíme nielen geodetické práce, vybavíme za Vás tiež kartografické, stavebné a projekčné práce a právne služby.

  • Kontrolné zameranie hranice pozemku
  • Polohopisný a výškopisný plán pre projektovanie stavieb
  • Vytýčenie hranice pozemkov
  • Vytýčenie stavieb
  • Geometrické plány
  • Adresný bod

 

Kedy potrebujete geodeta

1. pri kolaudácii stavby

Stavebný úrad požaduje:

  • vytýčenie stavby
  • geometrický plán

 

Geodetické a kartografické práce

 

2. keď chcete stavať dom

polohopisný a výškopisný plán, ktorý slúži ako podklad pre projektanta na projektovanie stavby. V rámci toho sa overuje aj oplotenie, či je totožné s hranicou pozemku.

 

3. keď neviete, kde je Vaša hranica pozemku, alebo nemáte istotu, či je plot na hranici vytýčenie hranice pozemku, v rámci ktorého sa vyhotoví operát z vytýčenia zaevidovaný na katastri, ktorý obsahuje aj vytyčovací protokol podpísaný susedom.

Ak je to v záujme objednávateľa, ktorý len nemá istotu, či je plot na hranici, stačí niekedy hranicu len overiť kontrolným meraním bez vyhotovenia operátu z vytýčenia.
Vytýčenie hranice môže byť veľmi náročné v prípade nedostatočne presnej katastrálnej mapy, kde nie je možné hranicu vytýčiť priamo zo súradníc. V takom prípade, je potrebné vyhľadať v archíve všetky predchádzajúce geodetické merania a tieto zohľadniť pri vytyčovaní.

 

4. keď potrebujete rozdeliť, alebo oddeliť pozemok

geometrický pán; novú hranicu si určí objednávateľ, alebo mu ju určí geodet, podľa požiadaviek objednávateľa

 

5. keď nemáte usporiadaný pozemok

geometrický plán v rámci ktorého je riešený aj tzv. právny stav – pôvodné pozemky, ktoré nie sú zobrazené v katastrálnej mape

 

6. keď potrebujete zapísať do katastra vecné bremeno

v prípade, že sa má vecné bremeno vzťahovať na časť pozemku, je potrebný geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah vecného bremena

Projektácia, inžiniering, geodetické práce a realizácia stavieb